Aktualności

15.05.2019

Konferencja Naukowo-Techniczna podczas targów AUTOSTRADA-POLSKA

O innowacjach w budownictwie drogowym mówili specjaliści podczas jednego z najważniejszych wydarzeń tej branży w Polsce.

XIV Konferencja Naukowo-Techniczna odbywająca się w ramach targów AUTOSTRADA-POLSKA 2019
XIV Konferencja Naukowo-Techniczna odbywająca się w ramach targów AUTOSTRADA-POLSKA
2019

To już XIV edycja Konferencji Naukowo-Technicznej organizowanej przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Kielcach, Generalną Dyrekcję dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach oraz Politechnikę Świętokrzyską

Oficjalnego otwarcia w tym roku dokonał Wojciech Rybak Prezes Kieleckiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji. 

"Chciałem wyrazić podziękowania dla organizatorów Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA - za współpracę, za jakość jaka jest na tych targach, bo dzięki nim ubogacamy ten region. Jednocześnie uważam, że Targi Kielce ze swoją jakością wyróżniają się pośród firm tej branży, które funkcjonują w Europie i dają przykład świetnego rozwoju. Te konferencje, które się odbywają podczas targów dają bardzo dużo - jeśli chodzi o wiedzę, i o to, co jest związane z realizacją strategii naszego regionu." - takie gratulacje z okazji 25-lecia targów i podziękowania za współpracę złożył Wojciech Rybak na ręce Bożeny Staniak Wiceprezes Targów Kielce jeszcze przed rozpoczęciem części merytorycznej konferencji.

Referat inaugurujący wygłosił Krzytof Nalewajko z GDDKiA z Oddziału warszawskiego, a dotyczył on "200 lat działania administracji drogowej". Ten akcent historyczny pozwolił słuchaczom na refleksję dotyczącą tego jak dzisiejsza automatyka usprawnia wszelką działalność tej trudnej branży, jaką jest budownictwo drogowe.

Kolejne wystąpienie, jakie znalazło się w programie konferencji to wspólny referat Marka Iwańskiego, Przemysława Buczyńskiego oraz Grzegorza Mazurka - reprezentantów Politechniki Świętokrzyskiej, którzy opowiedzieli o "Optymalizacji składu innowacyjnego środka wiążącego w aspekcie właściwości recyklowanej podbudowy z asfaltem spienionym". 

Uczestnicy konferencji mogli posłuchać również o mieszankach mineralno-asfaltowych z dodatkiem wapna hydrotyzowanego, o nowoczesnych wytycznych badań podłoża gruntowego, czy też o nowoczesnych nawierzchniach asflatowych na drogach wojewódzkich. 

Wśród gości konferencji znaleźli się m.in.:

 • Andrzej Bętkowski Marszałek Województwa Świętokrzyskiego,
 • Mariusz Gosek - Członek Zarządu Wojwództwa Świętokrzyskiego zajmujący się infrastrukturą drogową, 
 • Ewa Sayor Wiceprezes Kieleckiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji,
 • Krzysztof Strzelczyk Dyrektor Oddziału GDDKiA w Kielcach,
 • Damian Urbanowski Dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich,
 • Wiesława Sobańska ze Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Kielcach oraz
 • Andrzej Pawelec również ze Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Kielcach.

Patronatem honorowym Konferencję Naukowo-Techniczną, towarzyszącą targom AUTOSTRADA-POLSKA objęli: 

 • Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP  - Janusz Dyduch
 • Marszałek Województwa Świętokrzyskiego - Andrzej Bętkowski
 • Wojewoda Świętokrzyski - Agata Wojtyszek
 • Prezydent Miasta Kielce - Bogdan Wenta 

Konferencja, która już po raz czternasty odbywa się w Targach Kielce w ramach Targów Budownictwa Drogowego , a powstała ona z inicjatywy Andrzeja Rybaka.

(JL)


Polecane aktualności