Aktualności

20.04.2016

Papież Franciszek: „Potrzebne nawrócenie ekologiczne”

Encyklika inspiracją do dyskusji na rzecz ekologii i bezpieczeństwa chemicznego podczas Chemss 2016

Podczas dyskusji głos zabierał gość honorowy Rogelio Pfirter, Ambasador Argentyny przy Stolicy Apostolskiej
Podczas dyskusji głos zabierał gość honorowy Rogelio Pfirter, Ambasador Argentyny przy
Stolicy Apostolskiej

Wydana 24 maja 2015 roku encyklika Papieża Franciszka „Laudato Si” czyli „Bądź Pochwalony” to pierwsze w historii Kościoła orędzie poświęcone ochronie naturalnego środowiska człowieka. Encyklika stała się jednym z ważnych tematów pierwszego Światowego Kongresu Bezpieczeństwa Chemicznego, jaki odbywał się 18-20 kwietnia w Targach Kielce. Gościem honorowym był Ambasador Rogelio Pfirter, Dyrektor Generalny Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej (2002–2010), Ambasador Argentyny przy Stolicy Apostolskiej.

W unikalnym orędziu Papież zaznaczył: „Ponawiam apel o nowy dialog, w jaki sposób kształtujemy przyszłość naszej planety. Musimy podjąć rozmowę, która obejmie wszystkich, gdyż wyzwania przed którymi stoi środowisko naturalne, spowodowane działalnością człowieka, dotyczą nas i wpływają na nas wszystkich”. Papież Franciszek wskazał także, że człowiek jest częścią przyrody i od niej zależy, zaś aktualne zagrożenia dla środowiska wymagają zdecydowanego „nawrócenia ekologicznego”. Opowiedział się za taką ekologią, która w swoich różnych wymiarach łączyłaby szczególną pozycję, jaką w przyrodzie zajmuje człowiek, oraz jego relacje z otaczającą go rzeczywistością. Nakreślił ogólne kierunki dialogu i działania angażujące zarówno każdego człowieka, jak i politykę międzynarodową, inspirowane dorobkiem chrześcijańskiego doświadczenia.

Podczas Światowego Kongresu Bezpieczeństwa Chemicznego Chemss 2016 odbyła się panelowa dyskusja z udziałem przedstawicieli Kościoła i działaczy świeckich. Rozważano, na ile treść encykliki jest i może stać się inspiracją dla praktycznych działań w szeroko pojętej ochronie środowiska oraz umocnieniu bezpieczeństwa chemicznego i ekologicznego.

- Papież jasno mówi, że degradacja środowiska, które jest naszym wspólnym dobrem jest powiązana z degradacją etyki. Jako ludzkość zawiedliśmy oczekiwania, ale zawsze możemy to zmienić i działać, by ratować nasze środowisko – mówił jeden z zaproszonych prelegentów kongresu - O. Stanisław Jeremi O F M, Przewodniczący Ruchu Ekologicznego Św. Franciszka z Asyżu. – Papież używa sformułowania „paradygmat technologiczny”. To nasze fałszywe przekonanie o tym, że mamy nieskończony dostęp do dóbr naszej planety. Mówi też, że nie ma ekologii bez antropologii – czyli proponuje ekologię integralną, mającą wymiar przyrodniczy, ale także ludzki i społeczny, szanujący ludzką pracę i kulturę. Nakazuje zdrową pokorę i wstrzemięźliwość, a nie podejście konsumpcyjne do środowiska. Zaowocuje to troską o wszystko i wszystkich, zarówno o przyrodę, jak i człowieka. Musimy na nowo znaleźć i określić swoje miejsce w globalnym ekosystemie, zrozumieć degradację środowiska i nie nakręcać spirali autodestrukcji. Nic ze spraw tego świata nie może nam być obojętne!  

- Z powodu nadużywania środowiska jest wielu ludzi wykluczonych, choćby z powodu ubóstwa, skutków katastrof ekologicznych i katastrof naturalnych, wywoływanych często przez niszczącą działalność człowieka – mówił Marek Haliniak z Ministerstwo Środowiska. – Musimy między innymi działać na rzecz zwiększonego bezpieczeństwa chemicznego, promować zrównoważone rolnictwo, racjonalnie planować rozbudowę miast.

Wśród prelegentów znaleźli się także Ks. Arkadiusz Wuwer – Ekspert Katolickiej Nauki Społecznej  i Jacek Bożek – Prezes Fundacji Ekologicznej „Gaja”. Panel dyskusyjny zrealizowano przy współpracy Fundacji „Studium Culturae Ecclesiae”.


Polecane aktualności

Najbliższe wydarzenia

21-22 IV 2021