Zakres branżowy targów CHEM-SAFETY-EXPO

 

 • Bezpieczeństwo techniczne w przemyśle procesowym
 • Cyberbezpieczeństwo instalacji przemysłowych
 • Ochrona przeciwpożarowa i przeciwwybuchowa
 • Bezpieczeństwo miejsca pracy
 • Transport materiałów niebezpiecznych
 • Składowanie i utylizacja materiałów niebezpiecznych
 • Techniki laboratoryjne
 • Analityka przemysłowa  on-line
 • Wyposażenie dla służb ratowniczych
 • Ochrona osobista
 • Badania naukowe i innowacje
 • Procedury, szkolenia, certyfikacja
 • Literatura, informacja, media