autostrada 2019 - konferencja mosty dla regionów

Konferencja „Mosty dla Regionów”

14 maja 2019 r., godz. 13.00

 

Miejsce: Sala Beta - Centrum Konferencyjne, Targi Kielce

 

Cel i tematyka konferencji:

mosty dla regionów Rozpoczęła się realizacja ważnego programu rządowego Mosty dla Regionów, którego głównym celem jest uzupełnienie lokalnej infrastruktury drogowej o brakujące przeprawy mostowe. Instytut Badawczy Dróg i Mostów, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom samorządów oraz wspierając inicjatywę Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, organizuje konferencję Mosty dla Regionów.

Zależy nam na podzieleniu się swoją wiedzą i pokazaniu aspektów naukowo-technicznych związanych z projektowaniem i budową mostów.

W ramach programu ma powstać 21 obiektów, które są szczególnie ważne dla poprawienia ciągłości sieci dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Z tego wynika konieczność zidentyfikowania warunków, do których planowany obiekt ma być dostosowany (rodzaj dróg, nośność, wielkość obiektu, itp.). Dobrze zaprojektowane konstrukcje inżynierskie są dostosowane do warunków lokalnych, a technologie są zdeterminowane trwałością i możliwościami ekonomicznymi.

Wiemy, że konferencja nie wyczerpie tematu. Może jednak stanowić cenne źródło informacji oraz istotną pomoc przy podejmowaniu decyzji odnośnie projektowania i realizacji inwestycji.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

Liczba miejsc jest ograniczona. O udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenie udziału w konferencji: www.ibdim.edu.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji!

Sekretariat Konferencji:
Dział Promocji
Instytut Badawczy Dróg i Mostów
ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa
tel. (22) 814 26 09, fax (22) 814 13 39
e-mail: promotion@ibdim.edu.pl