autostrada 2019 - konferencja innowacje w drogownictwie - organizatorzy

Konferencja Naukowo-Techniczna

Innowacje w drogownictwie

 

Targi Kielce,  15 maja  2019 r.

 

Organizatorzy:

  • Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Kielcach
  • Świętokrzyski Klub Drogowca
  • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  Oddział w Kielcach
  • Politechnika Świętokrzyska
  • Targi Kielce 

                                                         

Cele Konferencji:

Konferencja jest organizowana na Targach Autostrada Polska po raz czternasty. Ma na celu  wymianę poglądów i doświadczeń zarządców dróg, wykonawców, projektantów branży drogowej i kolejowej w  zakresie innowacji w drogownictwie.                            

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli zarządców dróg, wykonawców firm drogowych i kolejowych, biur projektowych, samorządów, kadrę naukową, studentów, uczniów, członków  SITK RP i sympatyków.

Partner: 

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Komitet organizacyjny:

Ewa Sayor, Damian Urbanowski, Monika Czekaj, Wojciech Rybak, Bogusława Grzechowska, Małgorzata Pawelec, Józefa Sobczyńska-Stefańska

Miejsce Konferencji:

Targi Kielce ul. Zakładowa 1,  Sala Konferencyjna LAMBDA

 

Rozpoczęcie konferencji dnia 15 maja 2019 r. godz.10.00.

Przewidywany czas obrad do godz. 14.00, od godz. 14.00 zwiedzanie wystaw targowych.

               

Udział w Konferencji jest bezpłatny.

 

Sekretariat Konferencji:

Informacji na temat Konferencji udziela:

Józefa Sobczyńska-Stefańska
Tel. 41 344 95 84  k. 608 608 426
e-mail sitk.kielce@idsl.pl

  

 

Komitet organizacyjny