Prelekcja: Ceny Transferowe

ceny transferowe

Termin: 16 maja, godz. 10.30-12.30

Miejsce: Sala E2, Targi Kielce

Organizator: Instytut Cen Transferowych

Prezentacja dotyczyć będzie nowych regulacji z zakresu cen transferowych.
Omówione zostaną przesłanki obligujące podatników do sporządzenia dokumentacji podatkowych: krajowej,  grupowej oraz definicja transakcji kontrolowanej.
Ponadto przedstawione zostaną kluczowe elementy analizy cen transferowych oraz bazy danych.
Poruszona zostanie również problematyka redefinicji podmiotów powiązanych, a także zmiana hierarchiczności stosowania metod weryfikacji cen transferowych.
Dodatkowo zaprezentowane zostaną zagadnienia specyficzne obowiązujące od dnia 1.01.2019 r. tj: recharakteryzacja i pominięcie transakcji, safe harbours, secret comparables, korekta cen transferowych oraz restrukturyzacja działalności.

Podczas prezentacji omówione zostaną również nowe obowiązki sprawozdawcze w zakresie cen transferowych tj. raport o cenach transferowych TP-R oraz zmodyfikowane oświadczenie o posiadaniu dokumentacji.

http://www.ict.org.pl