Salon Kruszyw

salon kruszyw 2019

Podczas tegorocznych XXV Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA (14-16 maja 2019 r.) Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego wspólnie z Targami Kielce SA organizuje kolejną, ósmą już edycję „Salonu Kruszyw”, podczas którego będą omawiane i dyskutowane aktualne problemy branży. 

Temat tegorocznej debaty to:

ZMIENIONE WYMAGANIA DLA KRUSZYW nowe dokumenty – nowe podejście – szanse i ryzyka

Program debaty:

  1. Podstawowe zmiany w wymaganiach dla kruszyw wg znowelizowanych norm
  2. Skutki dla przemysłu wprowadzania znowelizowanych norm na wymagania dla kruszyw
  3. Wymagania dla kruszyw wg Ogólnej Specyfikacji Technicznej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dla nawierzchni z betonu cementowego lub Wymagania dla kruszyw wg Ogólnej Specyfikacji Technicznej D-05.03.04 dla nawierzchni z betonu cementowego
  4. Analiza zmian wymagań dotyczących zakładowej kontroli produkcji kruszyw wprowadzonych normą PN-EN 16236:2018-08