Seminarium: Buduj ze Stali

Wymogi Legislacyjne i Techniczne Projektowania Obiektów Mostowych

Termin: 15 maja, godz. 11.00-14.00

Miejsce: Sala E3, Targi Kielce

Organizator: Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Program seminarium:

11.00 – 11.10  Rozpoczęcie seminarium i prezentacja Programu BUDUJ ZE STALI
11.10 – 11.30  Wykorzystanie technologii BIM przy projektowaniu mostów stalowych
Marcin Cabała - Construsoft sp. z o.o.
11.30 – 12.20  Projektowanie mostów wg Normy Polskiej i Eurokodów – najważniejsze zagadnienia techniczne
dr hab. inż. Wojciech Lorenc, prof. PWr – Politechnika Wrocławska
12.20 – 12.30   Przerwa kawowa
12.30 – 12.50   Obiekty mostowe z belek walcowanych – stan obecny oraz kierunki rozwoju
Wojciech Ochojski – ArcelorMittal Commercial Long Poland sp. z o.o.
12.50 – 13.20   Rozwój projektowania i realizacji obiektów zespolonych w Polsce i Europie
dr hab. inż. Wojciech Lorenc, prof. PWr – Politechnika Wrocławska
13.20 – 13.40   Prefabrykacja elementów łukowych dla obiektów mostowych
Marek Jabłoński - Kersten Europe sp. z o.o.
13.40 – 14.00   Aspekty zabezpieczeń antykorozyjnych obiektów mostowych
Jerzy Kosior - Jotun Polska sp. z o.o.

Zgłoszenia: biuro@budujzestali.pl, www.budujzestali.pl
Termin przesyłania zgłoszeń mija 8.05.2019 r.

 

Pliki do pobrania