Spotkania Brokerskie


Ośrodek Enterprise Europe Network Central Poland przy IMBiGS zaprasza do wzięcia udziału w spotkaniach brokerskich, które odbędą się 14 maja 2019 roku podczas Targów AUTOSTRADA-POLSKA 2019.

 

autostrada 2019 - spotkania brokerskie Kieleckie targi budownictwa drogowego i infrastruktury to jedno z najważniejszych miejsc spotkań przedstawicieli najważniejszych firm budowlanych, specjalistów i ekspertów oraz zarządców dróg. Udział w spotkaniach dla zarejestrowanych uczestników jest bezpłatny.

 

Spotkania przeznaczone są dla przedstawicieli firm i innych podmiotów działających w branżach:

  • Sprzęt i materiały do budowy dróg, mostów, wiaduktów, tuneli, stacji benzynowych
  • Infrastruktura związana z drogownictwem i użytkowaniem autostrad
  • Inżynieria ruchu drogowego (oznakowanie, sygnalizacja, systemy parkingowe)
  • Technika komunalna (utrzymanie czystości, konserwacja terenów zielonych)
  • Materiały konstrukcyjne i komponenty

 

W ramach zeszłorocznej edycji targów budownictwa infrastrukturalnego ponad 400 firm prezentowało swoją ofertę na blisko 30.000 metrów kwadratowych powierzchni wystawienniczej, ponad dziesięć tysięcy zwiedzających miało okazję zapoznać się z ofertą wystawców oraz wziąć udział w szeregu specjalistycznych konferencji dotyczących budownictwa drogowego. Tegoroczna, jubileuszowa, XXV edycja AUTOSTRADA-POLSKA i towarzyszących jej targów: ROTRA, TRAFFIC-EXPO – TIL oraz Salonu Europarkingzapowiada się równie interesująco.

 

Na czym polegają spotkania brokerskie:

  • Uczestnicy określają profil swojej działalności oraz rodzaj współpracy, którą chcieliby nawiązać w formularzu rejestracyjnym dostępnym on-line na stronie https://b2bharmo.com/autostrada2019/index.php
  • Dane zarejestrowanych firm umieszczane są w katalogu on-line na stronie internetowej spotkań.
  • Z katalogu on-line zarejestrowani uczestnicy dokonują wyboru firm, z którymi chcieliby się spotkać.
  • 14 maja 2019 r. przy ponumerowanych stolikach odbędą się serie uprzednio zaaranżowanych indywidualnych spotkań.

 

Warunkiem uczestnictwa jest rejestracja na stronie https://b2bharmo.com/autostrada2019/index.php

 

Ważne Terminy:

Rejestracja: do 08.05.2019

Wybór potencjalnego partnera: do 13.05.2019

Spotkania brokerskie: 14.05.2019 w godzinach 10:00 - 13:00

Koszt: Wstęp bezpłatny dla zarejestrowanych uczestników spotkań

Czas trwania jednego spotkania: 20 minut.

Miejsce: Targi Kielce, ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce - Stoisko wystawcze Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (IMBiGS)

Kontakt: Marcin Olszewski m.olszewski@imbigs.pl  tel. +48 22 843 59 51