Aktualności

10.10.2019

Jak segregować odpady? – Poradnik

Najważniejsze informacje dotyczące segregacji odpadów. Kolory pojemników, wskazówki

Segregacja odpadów
Segregacja odpadów

Jak segregować odpady? – Poradnik

Nie ulega dla wszystkich najmniejszej wątpliwości, że głównym i kulminacyjnym punktem spotkań w tegorocznym kalendarzu europejskiej branży tworzyw sztucznych będą mające miejsce w październiku (16-23.10.2019) Targi K-Show’2019 w Dusseldorfie. Stając w obliczu nowych wyzwań i problemów związanych między innymi z osłabieniem koniunktury w napędzającym cały rynek tworzyw sektorze automotive, trudnościami na rynkach surowcowych, zaostrzającymi się w coraz bardziej radykalny i widoczny sposób realiami handlowymi, niepewnym i mało przewidywalnym otoczeniem gospodarczym oraz znaczącymi cięciami w sferze kosztowej przez największe marki, całe środowisko skupia się nad planowaniem działań łagodzących czynniki tak znacząco wpływające na obecne realia łącząc je mimo wszystko z optymistycznym spojrzeniem w przyszłość i przekonaniem, że wszystko jest w naszych rękach.

Kolejnym problemem, w którego rozwiązywanie może zaangażować się każdy z nas jest łagodzenie skutków negatywnej kampanii wizerunkowej, jaka od pewnego czasu towarzyszy tworzywom sztucznym.

Dlatego też tak istotnym a jednocześnie jednym z najważniejszych w tym momencie działań staje się wszechstronna edukacja wszystkich obywateli naszego kraju w całym przekroju wiekowym tak, by mieli ogólne pojęcie o czym rozmawiają oraz jak ogromną jest złożoność aspektów zagadnień dotyczących stosowania i poużytkowego recyklingu tworzyw sztucznych. A zatem porozmawiajmy…

Przeciętnie człowiek w ciągu roku produkuje ok 350 kg śmieci. Dlatego też każdego dnia warto pamiętać o minimalizowaniu odpadów.

Z dniem 1 lipca 2017 roku weszło w życie nowe prawo dotyczące segregacji odpadów. Pod pojęciem „nowej ustawy śmieciowej” kryje się w rzeczywistości rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych rodzajów odpadów. Wraz z wejściem w życie rozporządzenia na terenie całej Polski zaczął obowiązywać Wspólny System Segregowania Odpadów (WSSO), którego celem jest ujednolicenie systemów segregacji odpadów w poszczególnych gminach. System wprowadza cztery kategorie odpadów (tzw. „frakcje”) wraz z jednolitymi oznaczeniami pojemników (kontenerów) przeznaczonych do ich składowania. Zgodnie z treścią powyższego rozporządzenia, odpady powinny być dzielone w następujący sposób:

– pojemnik NIEBIESKI oznaczony napisem PAPIER – odpady z papieru, w tym tektury (oraz opakowania z tych materiałów);

– pojemnik ZIELONY oznaczony napisem SZKŁO – odpady ze szkła (oraz opakowania z tego materiału);

– pojemnik ŻÓŁTY oznaczony napisem METALE I TWORZYWA SZTUCZNE – odpady metali i tworzyw sztucznych (oraz opakowania z tych materiałów oraz wielomateriałowe);

– pojemnik BRĄZOWY oznaczony napisem BIO – odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.

Nie ulega wątpliwości, że wprowadzenie powyższych zasad segregacji będzie wymagało czasu co związane jest z kosztowną wymianą pojemników i ich oznaczeń, a także zorganizowanie procesu odbioru i wywozu odpadów w sposób odpowiadający założeniom nowego systemu. W związku z tym wprowadzone zostały okresy przejściowe dla realizacji poszczególnych obowiązków. Stąd też do 30.06.2021 r. ważność mogą zachować umowy na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, nawet jeśli zbieranie odpadów nie odpowiada wymogom nowego systemu. Z kolei do 01.07.2022 r. wszystkie pojemniki powinny spełniać wymogi Wspólnego Systemy Segregowania Odpadów (WSSO). Tym bardziej należy mieć świadomość nachodzących zmian i przyszłych obowiązków, które rodzić będą po stronie wspólnot mieszkaniowych dodatkowe koszty.


W dalszym ciągu właściciele nieruchomości będą mogli swobodnie zdecydować czy odbierane od nich odpady będą segregowane czy też nie. Nowe prawo nie wprowadza obowiązku segregacji odpadów, lecz jedynie modyfikuje zasady dla tych, którzy na taką segregację decydują się dobrowolnie.

Spodziewany wzrost opłat za odbiór odpadów segregowanych (nowe pojemniki, nowa organizacja procesu odbioru, itp.) spowoduje automatyczny wzrost opłat za odbiór odpadów niesegregowanych. Jest oczywistym, że opłaty za odbiór odpadów niesegregowanych muszą być wyższe niż za odbiór odpadów segregowanych. W ten sposób postanowiono skłonić właścicieli nieruchomości (w tym wspólnoty mieszkaniowe) do „dobrowolnej” segregacji odpadów komunalnych. Należy przy tym pamiętać, że niebawem upłynie czas na osiągnięcie wymaganych przez UE poziomów recyklingu (rok 2020).

Zgodnie z przepisami wspomnianej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do przekazywania selektywnie zebranych odpadów komunalnych do właściwej instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. To samo dotyczy podmiotu prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów. Stąd też nie jest prawdą, że wszystkie posegregowane odpady są następnie mieszane i trafiają na wysypisko wraz z odpadami niesegregowanymi.

Niedopełnienie powyższych obowiązków skutkuje sankcjami dla podmiotów odbierających odpady. Najważniejszą z nich jest kara pieniężna za mieszanie selektywnie zebranych odpadów z odpadami zmieszanymi lub mieszanie selektywnie zebranych odpadów różnych rodzajów ze sobą.

Jeśli osiedle, na którym mieszkamy nie ma pojemników do selektywnej zbiórki - należy zmobilizować do ich postawienia gminę, spółdzielnię, administrację nieruchomości luz zarządzającą nią wspólnotę mieszkaniową, jako że organizacja selektywnej zbiórki jest ich obowiązkiem. Naszym z kolei jest właściwe i ciągłe segregowanie odpadów. 


TWORZYWA SZTUCZNE I METALE (pojemnik żółty)

 WRZUCAMY:

 • puste butelki plastikowe po różnych napojach (np. typu PET),

 • puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości (np.: po szamponach, płynach),

 • tubki po paście do zębów,

 • plastikowe opakowania po żywności (np.: kubki po jogurtach, margarynach),

 • plastikowe koszyczki po owocach,

 • czyste kanistry plastikowe,

 • etykiety z folii termokurczliwej,

 • kapsułki po kawie,

 • kartony po napojach,

 • koperty z folią bąbelkową,

 • foliowe saszetki po kosmetykach, sosach, jedzeniu,

 • produkty z biodegradowalnego plastiku,

 • produkty z gumy i kauczuku,

 • styropian,

 • woreczki foliowe,

 • aluminiowe wieczka,

 • folia aluminiowa,

 • folia opakowaniowa,

 • garnki, blachy do pieczenia,

 • metalowe nakrętki od słoików, kapsle,

 • nakrętki od słoików,

 • puszki po napojach, konserwach.

 NIE MOŻNA WRZUCAĆ:

 • opakowań po medykamentach,

 • opakowań i butelek po olejach spożywczych i silnikowych oraz smarach, 

 • puszek i pojemników po farbach i lakierach,

 • opakowań po środkach chwasto- i owadobójczych,

 • opakowania po areozolach,

 • płyty CD / DVD,

 • akumulatorów i baterii,

 • zabawek,

 • sprzętu AGD,

 • zużytego sprzętu E/E

 WAŻNE:

 • butelki przed wrzuceniem należy zgnieść i nie zakręcać (w ten sposób nie tylko oszczędza się miejsce w pojemniku i podczas transportu, ale też ułatwia pracę w sortowni, gdyż zakrętki zrobione są z innego rodzaju tworzywa niż butelki),

 • mycie butelek nie jest koniecznością – dobrze, aby były względnie czyste, ale drobne zanieczyszczenia zawartością im nie zaszkodzą,

 • opakowania po żywności czy kosmetykach opróżniamy, ale nie musimy ich myć - o ile gmina wyraźnie tego nie zaleca,

 • jeśli opakowanie ma etykietę z folii termokurczliwej, o ile to możliwe, należy ją zdjąć z kopert z folią bąbelkową można - choć nie trzeba - odedrzeć papier i wyrzucić go do pojemnika na papier,

 • aluminiowe wieczka przed wyrzuceniem oddzielamy od pojemników.


Polecane aktualności