Zakres branżowy targów IFRE:


Sprzęt ratowniczy, gaśniczy, wyposażenie

 • pojazdy pożarnicze - gaśnicze i specjalne
 • środki gaśnicze i neutralizujące
 • wyposażenie ochronne oraz odzież przeznaczona dla służb specjalnych
 • wyposażenie sanitarne oraz lekarstwa pierwszej pomocy
 • wyposażenie dla remiz strażackich i warsztatów

Informatyka i Łączność

 • Analiza i Rozpoznawanie Zagrożeń
 • Badania Przyczyn Pożarów

Ratownictwo specjalistyczne

 • ratownictwo chemiczne i ekologiczne
 • ratownictwo medyczne i ratownictwo górskie
 • ratownictwo wodne
 • ratownictwo techniczne
 • Kolejowe Ratownictwo Techniczne
 • Drogowe Ratownictwo Techniczne
 • Górnicze Ratownictwo Techniczne
 • Wysokościowe Ratownictw Techniczne

Techniczne Systemy Zabezpieczeń

 • ochrona, zabezpieczenia
 • zapobiegawcza i konstrukcyjna ochrona przeciwpożarowa
 • ochrona przeciwpowodziowa

Sygnalizacja pożaru

 • ręczne ostrzegacze pożarowe (ROP)
 • sygnalizatory
 • systemy zasilania
 • inżynieria budowlana i ochrona budynku

Związki, organizacje , firmy usługowe

Szkoły, ośrodki szkoleniowe