Konferencja „Gospodarka o Obiegu Zamkniętym – Rozwiązania dla Gmin w Perspektywie 2025 r."

ekotech 2019 - gospodarka w obiegu zamkniętym


27.02.2018, godz. 10.00-14.00

Organizator: Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu
Partner Strategiczny: Vive Textile Recycling. 

 

klaster gospodarki odpadowej i recyklingu Konferencja „Gospodarka o obiegu zamkniętym – rozwiązania dla gminy w perspektywie 2025 r.” skierowana jest głównie do przedstawicieli samorządów, ludzi ze świata nauki i biznesu, pracowników firm i instytucji, którzy podejmą dialog i wymienią doświadczenia w zakresie zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym. Wśród znakomitego grona prelegentów jest m.in. profesor Jerzy Hausner, który omówi ekonomię wartości i przybliży gospodarkę okrężną.

Myśl przewodnia konferencji koncentruje się wokół różnych wymiarów gospodarki w obiegu zamkniętym z naciskiem na zielone zamówienia publiczne, selektywną zbiórkę odpadów, w tym tekstylnych, nie pomijając kluczowego aspektu, jakim jest ekoprojektowanie produktów pod kątem dalszego ich wykorzystania. Istotne jest budowanie świadomości konieczności zamykania pętli surowców w gospodarce, przy czym i stworzenie odpowiednich warunków gospodarczych dla produktów z recyklingu.

Podczas debaty spróbujemy też odpowiedzieć na pytanie jakie kroki należy podjąć, a także jakie instrumenty ekonomiczne wprowadzić, by rozwijać gospodarkę w obiegu zamkniętym.

Kontakt do organizatora: Teresa Lachor, tel.  533 498 229, biuro@klasterodpadowy.com.

 

 

Zgłoś udział w konferencji

Wstęp na targi i udział w konferencji bezpłatny 

Elektroniczna Rejestracja zwiedzających na targi i na konferencje towarzyszące targom Ekotech jest czynna do dn 25 lutego br do godziny 24.00. Po tym terminie możliwa jest rejestracja zwiedzających w terminalach wejściowych na miejscu w momencie przyjazdu na targi. Rejestracja udziału w konferencjach możliwa jest także w punktach rejestracji konferencji w każdej sali konferencyjnej.
Zapraszamy do udziału. 

ekotech 2019 - gospodarka w obiegu zamkniętym