Nowelizacja ustawy o odpadach – omówienie najważniejszych zmian

Joanna Kwaśny-Krajewska, radca prawny specjalizujący się w prawie ochrony środowiska

 

Eversheds Sutherland Wierzbowski Secondary 28.02.2018, godz. 10.30-11.30

Organizator: Kancelaria Wierzbowski Eversheds Sutherland

 


W dniu 5 września 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw („Ustawa”), która w sposób istotny zmieniła dotychczasowe regulacje prawne w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów. Ustawa wprowadza zmiany m.in., w zakresie magazynowania odpadów, możliwości wstrzymania działalności przedsiębiorcy, nakłada na przedsiębiorców nowe obowiązki związane z przetwarzaniem i zbieraniem odpadów. Podmioty prowadzące działalność w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów mają 12 miesięcy na złożenie wniosków na dostosowanie wydanych zezwoleń/pozwoleń. Celem prelekcji jest omówienie najbardziej istotnych zmian wprowadzonych przez nowelizacje. 

 

Zgłoś udział w konferencji

Wstęp na targi i udział w konferencji bezpłatny 

Elektroniczna Rejestracja zwiedzających na targi i na konferencje towarzyszące targom Ekotech jest czynna do dn 25 lutego br do godziny 24.00. Po tym terminie możliwa jest rejestracja zwiedzających w terminalach wejściowych na miejscu w momencie przyjazdu na targi. Rejestracja udziału w konferencjach możliwa jest także w punktach rejestracji konferencji w każdej sali konferencyjnej.
Zapraszamy do udziału.